Bibliographie

Akgündüz, Öztürk et Baş 2006
Ahmet Akgündüz, Said Öztürk et Yaşar Baş, Kiliseden müzeye Ayasofya, Istanbul, 2006.

Akın 1994
Günkut Akın, « Mahmud II Türbesi ve Sebili », Dünde Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, vol. 5, Istanbul, 1994.

Alpay 1993
Birol Alpay, « Abdülhamid Külliyesi », Türk Diyanet Vakfı İslâm, vol. 1, Istanbul, 1993, p. 36-37.

Atasoy 2007
Nurhan Atasoy, Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümlerinden Yadigâr-ı İstanbul, Istanbul, Akkök Yayınları, 2007.

Altun 1993
Ara Altun, « Bâb-i Seraskerî – Mimari », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, vol. 1, Istanbul, 1993.

Ayaspaşa 1993
« Ayaspaşa Mezarlığı », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, vol. 1, Istanbul, 1993.

Ayver-di 1972
Ekrem Hakkı Ayver-di, Osmanlı mi’marisinde Çelebi ve II. Sultan Murad devri: 806-855 (1403-1451), Istanbul, 1972.

Bachmann 2003
Martin Bachmann, Tarabya, Geschichte und Entwicklung der historischen Sommerresidenz des deutschen Botschafters am Bosporus, Istanbul, Deutsche Archäologische Institut, 2003.

Bardill 2010
Jonathan Bardill, « The Monuments and Decoration of the Hippodrome in Constantinople », Hippodrom – Atmeydanı&: İstanbul'un Tarih Sahnesi, Hippodrome - Atmeydani: a stage for Istanbul's History, Işin Ekrem (ed.), vol. 1, Istanbul, Pera Müzesi, p. 149-184.

Batur 1994
Batur Afife, « Ortaköy Camii », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, vol. 6, Istanbul, 1994.

Beaugé 1993
Beaugé et al., Images d'Empire. Aux origines de la photographie en Turquie / Türkiye'de fotoğrafın, Istanbul, Institut d'études françaises d'Istanbul, 1993.

Bilir 2008
Ali Bilir, Çeşmibülbüle Gizlenmiş Âbıhayat Beykoz, Istanbul, Kitabevi Yayınları, 2008.

Bir Ulu 2008
Bir Ulu Rüyayı Görenler Şehri. Üsküdar, Üsküdar Belediye Başkanlığı, Istanbul, Üsküdar Belediyesi, 2008.

Bülbül 2012
Ahmet Hamdi Bülbül, « Dördüncü Vakıf Han’ın Yerindeki Önemli Eser ; Hamidiye imareti / The important monument around IV. Vakıf Han Hamidiye Imaret (alms house) », Yılliğı, Vakıf Restorasyon Yıllıiğı, 2012, no 4.

Casa 2012
Jean-Michel Casa et al., Le palais de France à Istanbul / İstanbul'da bir Fransız Sarayı, Paris, Éditions internationales du patrimoine, 2012.

Cezar 2002
Mustafa Cezar, Osmanlı Başkenti İstanbul, Istanbul, MAS Matbaacilik, 2002.

Chalard et Gautier 2010
Louis du Chalard et Antoine Gautier, « Les panoramas orientaux du peintre Pierre Prévost (1764-1823) », Orients, Bulletin de l’association des anciens élèves et amis des langues orientales, juin 2010.

Chalard et Gautier 2013
Louis du Chalard et Antoine Gautier, « Le relevé du Panorama de Constantinople du peintre Pierre Prévost (1764-1823) », 14th International Congress of Turkish Art (Paris, Collège de France, 19-21 September 2011), Ankara, Kültür Başkanlığı, 2013.

Comment 1993
Bernard Comment, Le xixe siècle des panoramas, Paris, Adam Biro, 1993.

Dostoğlu 2001
Neslihan Türkün Dostoğlu, Osmanlı Döneminde Bursa: 19. Yüzyıl Ortalarından 20. Yüzyıla Bursa Fotoğrafları, Antalya, Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 2001.

Eldem 1977
S. H. Eldem, Sa’dabad, Istanbul, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Turkey), Kültür Başkanlığı Yayınları, Türk Sanat Eserleri Serisi, 12, 1977.

Eyice 1991
Semavi Eyice, « Ayasofya Şadirvanı », Türkiye Diyanet Vakfı İslamAnsiklopedisi, vol. 4, Istanbul, 1991.

Eyice 1993a
Semavi Eyice, « Altın Kapı », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, vol. 1, Istanbul, 1993.

Eyice 1993b
Semavi Eyice, « Çağlayan Camii », Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, vol. 8, Istanbul, 1993.

Eyice 1994a
Semavi Eyice, « Ayasofya », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, vol. 4, Istanbul, 1994.

Eyice 1994b
Semavi Eyice, « Galata Kulesi », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, vol. 3, Istanbul, 1994.

Eyice 1997
Semavi Eyice, « Hamidiye Külliyesi », Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, vol. 15, Istanbul, 1997.

Fossati 1852
Gaspare Fossati, Aya Sofia, Constantinople: as recently restored by order of H. M. the sultan Abdul Medjid, from the original drawings by Chevalier Gaspard Fossati, lithographed by Louis Hache, Londres, 1852.

Gabriel 1943
Albert Gabriel, Châteaux turcs du Bosphore, Mémoires de l’Institut français d’archéologie de Stamboul, vol. 6, Paris, E. de Boccard, 1943.

Germaner et Inankur 2002
Semra Germaner and Zeynep Inankur, Constantinople and the Orientalists, Istanbul, MAS Matbaacılık, 2002.

Gül Sarıdikmen 2004
Gül Sarıdikmen Ahraz, « Gravür ve Resimlerle Üsküdar Çeşme ve Sebillerine Bakış », Üsküdar Sempozyumu I, 23-25 mai 2003, Bildiriler, vol. 2, Istanbul, 2004.

Gündüz 2007
Filiz Gündüz, « Ortaköy Camii », Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, vol. 33, Istanbul, 2007.

Huart 1918
Clément Huart, « Les derviches d’Asie Mineure », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 62, Paris, 1918, no 2, p. 177-183.
[En ligne] http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1918_num_62_2_73982.

Işli 1992
Necdet Işli, « Beyoglu Mezarlığı », Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, vol. 6, Istanbul, 1992.

Işli 2001
Necdet Işli, « Karacaahmet Mezarlığı », Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, vol. 24, Istanbul, 2001.

Işın et Pinguet 2015
Ekrem Işın et Catherine Pinguet, Doğu'nun merkezine seyahat, 1850-1950: Pierre de Gigord Koleksiyonu'ndan İstanbul'da gezginlerin 100 yılı / Journey to the center of the East, 1850-1950: 100 years of travelers in İstanbul from Pierre de Gigord Collection, Istanbul, Istanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2015, no 9.

İşipek 2010
Ali Rıza İşipek, İstanbul’un Kuğuları Saltanat Kayıkları, Istanbul, Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2010.

Konstantiniyye 2012
Konstantiniyye’den İstanbul’a: xix. yüzyıl ortalarından xx. yüzyıla Boğaziçi'nin Anadolu yakası fotoğrafları / From Konstantiniyye to Istanbul: photographs of the Anatolian shore of the Bosphorous from the mid-xixth to the xxth century, Genim S. (ed.), Istanbul, Pera Müzesi, 2012.

Kurtbil 2009
Zeynep Hatice Kurtbil, « Selim II Türbesi », Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, vol. 36, Istanbul, 2009.

Mango 1997
Cyril Mango, Ahmet Ertuğ, Hagia Sophia. A Vision for Empires, Ertuğ et Kocabıyık, Istanbul, 1997.

Metin 1994
Ahunbay Metin, « Surlar », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, vol. 7, Istanbul, 1994.

Nayır 1975
Zeynep Nayır, Osmanlı mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve sonrası (1609-1690), Istanbul, Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1975.

Necipoğlu 1991
Gülru Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power. The Topkapi palace in the fifteenth and sixteenth century, M.I.T and the Architectural History Foundation, Cambridge et Londres, 1991.

Nelson 2004
Robert S. Nelson, Hagia Sophia, 1850-1950. Holy Wisdom Modern Monument, Chicago, University of Chicago Press, 2004.

Ögel et Tanmam 2007
Zeynep Ögel et Gülru Tanmam, Sur, kemer, kubbe: Osmanli fotoğrafçilarinin Gözüyle bizans Istanbulu, Istanbul, Pera Müzesi, 2007.

Önkal 1992
Hakkı Önkal, Osmanlı hanedan türbeleri, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1992.

Osman 1873
Hamdi Osman, Les costumes populaires de la Turquie en 1873, Constantinople, Imprimerie du "Levant Times & Shipping Gazette", 1873.

Öz 1962
Tahsin Öz, Istanbul Camileri, vol. II, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1962.

Özendes 1999a
Engin Özendes, The first Ottoman capital, Bursa: a photographic history, Istanbul, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 1999.

Özendes 1999b
Engin Özendes, The last Ottoman capital Istanbul. A Photographic history, Istanbul, 1999.

Özendes 1999c
Engin Özendes, Sebah & Joaillier’den Foto Sabah’a, Fotoğrafta Oryantalizm, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999.

Özendes 2004
Engin Özendes, From Sébah & Joaillier to Foto Sabah: orientalism in photography, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004.

Özgüyen 2003
Bucu Özgüyen, « Mahmud II Türbesi, sebili, çeşmesi ve Hazîresi », Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, vol. 27, Istanbul, 2003.

Özkan 1994
Ertuğrul Özkan, « Beyazıt Yangın Kulesi », Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, vol. 2, Istanbul, 1994.

Öztuncay 1992
Bahattin Öztuncay, James Robertson, pionnier de la photographie dans l'Empire ottoman, Istanbul, 1992.

Öztuncay 2003a
Bahattin Öztuncay, The photographers of Constantinople: pioneers, studios and artists from 19th century Istanbul, vol. II, Istanbul, 2003.

Öztuncay 2003b
Bahattin Öztuncay, Dersaadet’in Fotoğrafçıları. 19. yüzyıl İstanbulunda fotoğraf: Öncüler, stüdyolar, sanatçılar, 1. Albüm: Metin ve Fotoğraflar, Istanbul, Aygaz, 2003.

Öztuncay 2003c
Bahattin Öztuncay, Dersaadet’in Fotoğrafçıları. 19. yüzyıl İstanbulunda fotoğraf: Öncüler, stüdyolar, sanatçılar, 2. Albüm, Istanbul, Aygaz, 2003.

Parlak 2010
Sabriye Parlak, « Ayasofya Minberi ve Sancak Olarak adlandırılan Ravza-i Mutahhara Örtüleri », Ayasofya Müzesi Yıllığı / Annual of Hagia Sophia Museum, 13, 2010.

Pinguet 2011
Catherine Pinguet, Istanbul, photographes et sultans 1840-1900, Paris, CNRS/Éditions, 2011.

Saint-Laurent 1986
Béatrice Saint-Laurent, « Léon Parvillée, his role as restorer of Bursa's monuments and his contribution to the Exposition universelle of 1867 », L'Empire ottoman, la République de Turquie et la France, Hâmit Batu et Jean-Louis Bacqué-Grammont (éd.), Istanbul-Paris, 1986.

Saner 1998
Turgut Saner, 19. yüzyıl İstanbul mimarlığında "Oryantalizm", Istanbul, Pera turizm ve ticaret, 1998.

Schneider et Nomidis 1944
Alfon Maria Schneider und M. Is. Nomidis, Topographisch-archäologischer Plan mit Erläuterndem Text, Galata, 1944.

Schneider-Manuch 2002
Elsa Schneider, « Léon Parvillée (1830-1885), parcours d'un pionnier de la céramique architecturale », Recherches en histoire de l'art, 1, 2002.

Siegel et Packer 2009
Elizabeth Siegel et Martha Packer, The marvelous album of Madame B: being the handiwork of a Victorian lady of considerable talent, London, Scala Books, 2009.
[En ligne] http://www.artic.edu/aic/collections/exhibitions/VictPhotoColl/MadameB.

Sultan II. Abdülhamid 2007
Sultan II. Abdülhamid Arşivi İstanbul Fotoğrafları, Istanbul, Büyükşehir Belediyesi: İRCİCA, Kültür A.Ş., 2007.

Sultan II. Abdülhamid 2008
Sultan II. Abdülhamid Arşivi İstanbul Fotoğrafları, Istanbul, Büyükşehir Belediyesi: İRCİCA, 2008.

Tanmam 2011
Mehmet Baha Tanmam, Nil Kıyısından Boğaziçi'ne Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı'nın İstanbul'daki İzleri, Türkçe/İngilizce, Édition bilingue turc/anglais, İAE Katalogları 9, Aralık 2011, 380 Sayfa.

Tibet, Işın et Yelkenci 1996
Aksel Tibet, Ekrem Işın et Dilek Yelkenci, « Yenikapı Mevlevîhânesi Haziresi », İslâm Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri-I, Ankara, 1996.

Travlos et Kokkou 1984
Ioannis N. Travlos et Angeliki Kokkou, Hermoupolis: the creation of a new city on Syros at the beginning of the 19th century, Athens, Commercial bank of Greece, 1984.

Türker 1999
Orthan Türker, Mega Revma'dan Arnavutköy'e Bir Boğaziçi Hikayesi, Istanbul, Sel, 1999.

Türker 2004
Orthan Türker, Nihori’den Yeniköy’e. Bir Boğaziçi Köyünün Hikayesi, Istanbul, Sel, 2004.

Türker 2006
Orthan Türker, Therapia´dan Tarabya´ya. Boğaz´ın Diplomatlar Köyünün Hikayesi, Istanbul, Sel Yayıncılık, 2006.

Yavaş 1994
Doğan Yavaş, « Yedikule Hisarı ve Zindanı », Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, vol. 7, Istanbul, 1994.

Yavaş 2006
Doğan Yavaş, « Murâdiye Külliyesi », Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, vol. 31, Istanbul, 2006.

Yolcu 2010
Ergün Yolcu, « Üniversite’ye Bu Kapıdan Girilir / This is the Gate to Enter University », Istanbul, Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, 3, 2010.

Yüngül 1958
Naci Yüngül, « Tophane Çeşmesi », İstanbul Belediyesi Sülar İdaresi Mürdülüğü Yayınları, Istanbul, 1958.

Zarcone 2013
Thierry Zarcone, « Western Visual Representations of Dervishes from the 14th Century to Early 20th », Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 6, Kyoto, march 2013, p. 43–58.
[En ligne] http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/pdf/kb6/07ZARCONE.pdf.


Haut de page

Sites internet


ABO 2014
Collection de cartes postales en ligne de l’ancienne Banque ottomane :
http://www.obarsiv.com/dokumantasyon/fotvekart/kartpostallar.html

BNF 2013
Catalogue informatisé de la Bibliothèque nationale de France :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8443049b.r=.langFR

INHA 2002
Catalogue informatisé de l’Institut national d’histoire de l’Art :
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/8871-derviches-hurleurs/

OAC 2013
Collection Pierre de Gigord dans Online Archive of California :
http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt038nd8h9/entire_text/

Haut de page